Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
59.
Pełnomocnictwo Nr 3/MON z dnia 3 marca 2015 r. dla Pani Ilony Kowalskiej - p.o. Prezesa Agencji Mienia Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2015.03.05
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2015.03.05 11:51
Treść aktu: