Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
5.
Pełnomocnictwo Nr 1/MON z dnia 7 stycznia 2013 r. dla Pana Piotra Lisa - Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.01.08
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2013.01.08 08:40
Treść aktu: