Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
460.
Pełnomocnictwo Nr 33/MON z dnia 21 grudnia 2012 r. dla Pana płk. Dariusza Ryczkowskiego czasowo pełniącego obowiązki Dyrektora Departamentu Infrastruktury
Minister Obrony Narodowej 2012.12.27
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.12.27 12:27
Treść aktu: