Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
435.
Pełnomocnictwo Nr 29/MON z dnia 23 listopada 2012 r. dla Pana ppłk. Marka Rzymskiego - Komendanta 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
Minister Obrony Narodowej 2012.11.26
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.11.26 10:36
Treść aktu: