Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
434.
Pełnomocnictwo Nr 28/MON z dnia 23 listopada 2012 r. dla Pana pplk. Grzegorza Pytlaka - Komendanta 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
Minister Obrony Narodowej 2012.11.26
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.11.26 10:34
Treść aktu: