Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
43.
Pełnomocnictwo Nr 2/MON z dnia 17 lutego 2015 r. dla Pana plk. Jacka Rychlicy - Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii
Minister Obrony Narodowej 2015.02.18
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2015.02.18 11:48
Treść aktu: