Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
383.
Pełnomocnictwo Nr 23/MON z dnia 23 grudnia 2013 r. dla Pana gen. bryg. Sławomira Szczepaniaka - Szefa Inspektoratu Uzbrojenia
Minister Obrony Narodowej 2013.12.24
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2013.12.24 11:07
Treść aktu: