Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
381.
Pełnomocnictwo Nr 14/MON z dnia 5 grudnia 2014 r. dla Pana Sławomira Filipczaka - Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.12.08
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2014.12.08 11:44
Treść aktu: