Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
356.
Pełnomocnictwo Nr 22/MON z dnia 13 września 2012 r. dla Pana kmdr. Andrzeja Łysakowskiego - Komendanta Portu Wojennego Gdynia
Minister Obrony Narodowej 2012.09.14
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.09.14 12:58
Treść aktu: