Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
317.
Pełnomocnictwo Nr 19/MON z dnia 28 listopada 2013 r. dla Pana gen. bryg. rez. Krzysztofa Bondaryka - Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Minister Obrony Narodowej 2013.11.28
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2013.11.28 11:32
Treść aktu: