Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
314.
Pełnomocnictwo Nr 12/MON z dnia 24 września 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.09.24
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2014.09.24 13:41
Treść aktu: