Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
312.
Pełnomocnictwo Nr 18/MON z dnia 25 listopada 2013 r. dla Pana gen. broni Edwarda Gruszki - Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2013.11.26
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2013.11.26 11:45
Treść aktu: