Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
309.
Pełnomocnictwo Nr 17/MON z dnia 20 listopada 2013 r. dla Pana płk. Tomasza Żyto - Zastępcy Szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych
Minister Obrony Narodowej 2013.11.21
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2013.11.21 12:20
Treść aktu: