Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
300.
Pełnomocnictwo Nr 11/MON z dnia 29 sierpnia 2014 r. dla Pana Romualda Hoffmanna -Szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych
Minister Obrony Narodowej 2014.08.29
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2014.08.29 13:34
Treść aktu: