Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
285.
Pełnomocnictwo Nr 15/MON z dnia 6 listopada 2013 r. dla Pana gen. bryg. Włodzimierza Nowaka - Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Minister Obrony Narodowej 2013.11.07
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2013.11.07 12:07
Treść aktu: