Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
27.
Pełnomocnictwo Nr 3/MON z dnia 10 lutego 2012 r. dla Pana Tadeusza Pieciukiewicza - Zastępcy Dyrektora w Biurze Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej - Dyrektora Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego
Minister Obrony Narodowej 2012.02.14
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.02.14 09:34
Treść aktu: