Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
243.
Pełnomocnictwo Nr 10/MON z dnia 8 lipca 2014 r. dla Pana Dariusza Osmulskiego - Komendanta Resortowego Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych
Minister Obrony Narodowej 2014.07.09
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2014.07.09 13:24
Treść aktu: