Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
236.
Pełnomocnictwo Nr 20/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2012 r. dla Pana Waldemara Skrzypczaka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
Minister Obrony Narodowej 2012.06.28
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.06.28 09:00
Treść aktu: