Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
210.
Pełnomocnictwo Nr 7/MON z dnia 20 czerwca 2014 r. dla Pana gen. bryg. Wiesława Grudzińskiego - Dowódcy Garnizonu Warszawa
Minister Obrony Narodowej 2014.06.23
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2014.06.23 13:09
Treść aktu: