Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
209.
Pełnomocnictwo Nr 8/MON z dnia 20 czerwca 2014 r. dl Pana Macieja Jankowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.06.23
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2014.06.23 13:08
Treść aktu: