Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
201.
Pełnomocnictwo Nr 19/MON z dnia 4 czerwca 2012 r. dla Pana płk. Józefa Wrony - Zastępcy Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2012.06.04
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.06.04 12:34
Treść aktu: