Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
145.
Pełnomocnictwo Nr 20/MON z dnia 11 maja 2015 r. dla Pana Stanisława Walickiego - Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2015.05.13
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2015.05.13 12:08
Treść aktu: