Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
137.
Pełnomocnictwo Nr 18/MON z dnia 6 kwietnia 2012 r. dla Pana płk. Piotra Dzięgielewskiego - Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - Szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2012.04.12
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.04.12 14:18
Treść aktu: