Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
137.
Pełnomocnictwo Ne 19/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla Pani Aleksandry Skrabacz- Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej
Minister Obrony Narodowej 2015.04.30
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2015.04.30 11:51
Treść aktu: