Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
133.
Pełnomocnictwo Nr 15/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r. dl Pani Beaty Biały - Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej
Minister Obrony Narodowej 2015.04.30
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2015.04.30 11:29
Treść aktu: