Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
126.
Pełnomocnictwo Nr 14/MON z dnia 30 marca 2012 r. dla Pana Roberta Rochowicza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.04.04 11:32
Treść aktu: