Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
123.
Pełnomocnictwo Nr 14/MON z dnia 23 kwietnia 2015 r. dl a Pana gen. bryg. lek. Piotra Dzięgielewskiego - Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2015.04.27
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2015.04.27 11:54
Treść aktu: