Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
121.
Pełnomocnictwo Nr 12/MON z dnia 23 kwietnia 2015 r. dla Pana Macieja Jankowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.04.27
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2015.04.27 11:44
Treść aktu: