Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
12.
Pełnomocnictwo Nr 4/MON z dnia 18 stycznia 2013 r. dla Pana płk. Jacka Pszczoły - Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1156
Minister Obrony Narodowej 2013.01.21
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2013.01.21 13:09
Treść aktu: