Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
115.
Pełnomocnictwo Nr 7/MON z dnia 16 kwietnia 2015 r. dla Pana płk. Jerzego Gutowskiego - Zastępcy Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej
Minister Obrony Narodowej 2015.04.17
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2015.04.17 11:31
Treść aktu: