Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
11.
Pełnomocnictwo Nr 3/MON z dnia 18 stycznia 2013 r. dla Pana płk. Krystiana Zięcia - dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1158
Minister Obrony Narodowej 2013.01.21
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2013.01.21 13:06
Treść aktu: