Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
100.
Pełnomocnictwo Nr 13/MON z dnia 9 marca 2012 r. dla Pana gen. dyw. Leszka Kazimierza Cwojdzińskiego - Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.03.12 13:47
Treść aktu: