Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
1.
Pełnomocnictwo Nr 25/MON z dnia 31 grudnia 2013 r. dla Pana płk. Zbigniewa Podoskiego - Komendanta Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi
Minister Obrony Narodowej 2014.01.02
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2014.01.02 11:11
Treść aktu: