Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
410.
Ogłoszenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.10.23
Rodzaj aktu: Ogłoszenie
Dokładny czas publikacji: 2012.10.23 13:58
Treść aktu: