Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
406.
Ogłoszenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.10.23
Rodzaj aktu: Ogłoszenie
Dokładny czas publikacji: 2012.10.23 11:52
Treść aktu: