Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
90.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronnosci i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), wraz z zakresami udzielonej akredytacji, wykazu jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji oraz wykazu jednostek badawczych, którym uchylono decyzję o udzieleniu akredytacji OiB
Minister Obrony Narodowej 2014.03.17
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2014.03.17 11:31
Treść aktu: