Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
68.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, posiadających akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytację OiB), wraz z zakresami udzielonej akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2018.05.25
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2018.05.25 11:57
Treść aktu: