Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
62.
Obwieszczenie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, posiadających akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa wraz z zakresami udzielonej akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2019.04.02
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2019.04.02 14:31
Treść aktu: