Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
6.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji
Minister Obrony Narodowej 2016.01.11
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2016.01.11 11:03
Treść aktu: