Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
53.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji dotyczącej obronności i bezpieczeństwa państwa (zkredytacji OiB) wraz z zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2013.03.01
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2013.03.01 10:02
Treść aktu: