Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
51.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
Minister Obrony Narodowej 2013.02.25
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2013.02.25 09:11
Treść aktu: