Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
50.
Obwieszczenie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, posiadających akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa wraz z zakresami udzielonej akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2022.03.29
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2022.03.29 15:43
Treść aktu: