Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
50.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), wraz z zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2015.02.25
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2015.02.25 11:02
Treść aktu: