Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
49.
Obwieszczenie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, posiadających akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa wraz z zakresami udzielonej akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2020.03.17
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2020.03.17 10:33
Treść aktu: