Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
445.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym udzielono akredytaci w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2012.12.11
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2012.12.11 09:26
Treść aktu: