Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
44.
Obwieszczenie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2018 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji
Minister Obrony Narodowej 2019.03.11
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2019.03.11 11:09
Treść aktu: