Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
43.
Obwieszczenie dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2020.03.05
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2020.03.05 12:03
Treść aktu: