Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
41.
Obwieszczenie z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2019 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji
Minister Obrony Narodowej 2020.03.05
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2020.03.05 07:51
Treść aktu: