Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
41.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), wraz z zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2015.02.18
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2015.02.18 11:44
Treść aktu: