Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
4.
Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2019.01.15
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2019.01.15 13:38
Treść aktu: